Aansluiten

 • Hoe sluit ik een wand van Silka kalkzandsteen aan op de vloer?

  Niet-dragende wanden op een doorbuigende ondergrond, bijvoorbeeld een vrijdragende vloer, moet u flexibel aansluiten. Hecht de wand alleen de eerste en de laatste 400 mm aan de vloer en daarnaast uitsluitend bij hoeken en kozijnen. Gebruik een plastic folie onder de wand om hechting te voorkomen. Niet-dragende binnenwanden op een niet-vervormbare ondergrond hoeft u niet op een folie te plaatsen. Dragende wanden past u uitsluitend toe op gefundeerde ondergronden. U sluit ze op de vloer aan met behulp van een stelvoeg van 10 tot 30 mm.

 • Hoe sluit ik een wand van Silka kalkzandsteen aan op aangrenzende wanden?

  Bij starre wandaansluitingen gebruikt u starre wandankers om wanden van Silka kalkzandsteen aan te sluiten op andere wanden. Een dilaterend wandanker gebruikt u bij flexibele wandaansluitingen of als bijvoorbeeld de lintvoegen in wanddelen niet gelijk lopen.

 • Hoe sluit ik een wand van Silka kalkzandsteen aan op het plafond?

  Dat hangt ervan af of het een dragende of een niet-dragende wand is.
  Dragende wanden dragen later de bovenliggende verdiepingsvloer. Zorg ervoor dat deze aan de bovenzijde vlak zijn vóór de vloer wordt geplaatst. Vlak de bovenkant zo nodig uit met een mortelvoeg van ongeveer 10 mm. Gebruik beslist géén vilt!
  Een niet-dragende wand sluit u flexibel aan op de bovenliggende vloer, dus met (flexibele) plafondveerankers en PUR-schuim.