Xella zet stap vooruit voor het milieu

Xella heeft opnieuw een stap gezet in de verduurzaming van zijn bedrijfsvoering met het behalen van het NBN EN ISO 14001:2015-certificaat. Dankzij deze certificering kunnen opdrachtgevers van Xella hoger scoren op de BREEAM totaalscore van hun gebouwen. De certificering verenigt Xella’s beleidsdoelstellingen op het gebied van milieu-impact met de huidige markteisen.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het wordt gebruikt door organisaties die op een systematische wijze hun milieuverantwoordelijkheden managen. De eisen zijn van toepassing op de milieuaspecten van de activiteiten, producten en diensten van de onderneming, uitgaande van een levenscyclusperspectief. De basis van het systeem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). Het certificaat wordt enkel uitgereikt wanneer aan alle eisen wordt voldaan.

De Xella fabriek te Burcht, evenals de 11 fabrieken in Nederland, slaagden alle met glans in de recente ISO 14001 milieu-audit en behaalden de NBN EN ISO 14001:2015 certificering.

Xella streeft dagelijks naar een minimale impact op het milieu met al zijn activiteiten, o.a. door geoptimaliseerde productieprocessen met energierecuperatie, ontwikkeling van innoverende producten voor energiezuinige gebouwen en afvalrecyclage. “Xella laat hiermee zien dat we voorop blijven lopen op het gebied van duurzaamheid”, aldus ir Elly van Overmeire.

NBN EN ISO 14001:2015