Algemeen

 • Hoe lang behoudt Hebel cellenbeton zijn eigenschappen?

  Cellenbeton is een steenachtig materiaal.  Het behoudt zijn eigenschappen gedurende de hele levensloop van het gebouw.

 • Heeft Hebel goede akoestische eigenschappen?

  Jazeker. De platen zorgen voor efficiënte geluidswering en -absorptie van binnen naar buiten en andersom.

 • Hoe bespaar ik met Hebel platen tijd en kosten?

  De uitgekiende formaten maken ontwerp en montage gemakkelijk, wat leidt tot rationeel bouwen. De platen zijn industrieel voorgefabriceerd en hoeven op de bouwplaats alleen nog te worden gemonteerd.

 • Wat zijn de unieke eigenschappen van Hebel cellenbeton?

  Hebel cellenbeton platen zijn :

  • licht
  • snel te verwerken
  • brandwerend
  • thermisch isolerend
  • warmte-accumulerend
  • geluidsisolerend
  • geluidsabsorberend
  • vochtregulerend
  • milieuvriendelijk
 • Wat zijn de verwerkingsvoordelen van Hebel cellenbeton?

  Hebel wand-, dak- en vloerplaten worden gemaakt in verschillende formaten, aangepast aan de markt.  Ze zijn flexibel te verwerken, snel geplaatst, en kunnen naar keuze afgewerkt worden. Omdat ze zowel thermisch isolerend als brandwerend zijn, vormen ze een eenvoudige en unieke oplossing voor de bouw van hedendaagse industriële en utiliteitsgebouwen. Bovendien voldoen ze volledig aan de huidige strenge eisen inzake brandveiligheid en isolatie.

 • Wat zijn de verwerkingsvoordelen van Hebel cellenbeton?

  Hebel wand-, dak- en vloerplaten worden gemaakt in verschillende formaten, aangepast aan de markt.  Ze zijn flexibel te verwerken, snel geplaatst, en kunnen naar keuze afgewerkt worden. Omdat ze zowel thermisch isolerend als brandwerend zijn, vormen ze een eenvoudige en unieke oplossing voor de bouw van hedendaagse industriële en utiliteitsgebouwen. Bovendien voldoen ze volledig aan de huidige strenge eisen inzake brandveiligheid en isolatie.

 • Kan ik alleen gebruikmaken van de standaardvorm en -afmetingen van de wandplaten?

  Nee, op verzoek kunnen uitsparingen, kepen of pasplaten worden gemaakt. De plaatdikte is afhankelijk van de overspanning, belasting en eventuele eisen op vlak van thermische isolatie.

  Hebel wand- en dakplaten zijn: rationeel, flexibel en efficiënt en milieuvriendelijk. Aangezien ze passen in een efficiënte, rationele bouwmethode; het pand later makkelijk uitgebreid kan worden en cellenbeton uit natuurlijk materialen bestaat en voor 100 procent kan worden hergebruikt.

 • Waaraan dankt Hebel cellenbeton zijn lichte gewicht?

  Cellenbeton is licht van gewicht omdat de helft van de cellen gevuld is met lucht. Dit wordt ook wel ‘versteende lucht’ genoemd. Het voordeel hiervan is dat de platen zich gemakkelijk laten hanteren, zodat het mogelijk is om sneller en efficiënter te bouwen. Bovendien kan de fundering van een bouwwerk meestal lichter worden uitgevoerd, wat ook een financieel voordeel oplevert.

  Cellenbeton is licht van gewicht doordat het voor meer dan de helft bestaat uit met lucht gevulde cellen. Het wordt ook wel ‘versteende lucht’ genoemd. Het voordeel hiervan is dat het zich gemakkelijk laten hanteren. Dat maakt sneller en efficiënter bouwen mogelijk. Bovendien kan de fundering van een bouwwerk veelal lichter worden uitgevoerd, met alle financiële voordelen vandien.

 • Wat zijn de voordelen van lichter bouwen?

  Lichter bouwen betekent sneller, goedkoper en just-in-time bouwen met minder zwaar materieel. Dat heeft financiële voordelen, maar ook voordelen voor de fysieke inzet van mensen.

 • Waarvan is cellenbeton gemaakt?

  Cellenbeton is een natuurlijk materiaal, gemaakt van kalk, zand en cement. Het geheim van de bijzondere eigenschappen zit in de duizenden gesloten cellen met stilstaande lucht die tijdens de productie ontstaan.

 • Hoor je in een ruimte die is geconstrueerd met cellenbeton galm of echo?

  Neen, want de Hebel platen absorberen geluid.

 • Is Hebel cellenbeton een goede isolator?

  Hebel cellenbeton heeft uitstekende geluidwerende en warmte-isolerende eigenschappen. Dat is te danken aan de vele met lucht gevulde cellen in het materiaal. Al die grote en minuscuul kleine cellen hebben een gesloten structuur. Dat wil zeggen dat de lucht die zich erin bevindt stilstaat – dus niet in beweging is en ook nooit in beweging komt. Stilstaande lucht is de best denkbare isolator.

 • Heeft Hebel cellenbeton voldoende weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)?

  Jazeker. Cellenbeton behoort volgens EN 13 50-1 tot de hoogste klasse op het gebied van brandwering.

 • Hebel cellenbeton is in staat warmte te accumuleren. Wat betekent dat?

  Warmte-accumulatie betekent dat een materiaal in staat is warmte tijdelijk op te slaan en later gecontroleerd weer af te geven. Dat vermogen heeft tot gevolg dat de buitentemperaturen pas na langere tijd van invloed zijn op binnentemperaturen. Extreme warmte heeft pas na uren effect op de binnentemperatuur van een gebouw, maar dan heeft de natuur meestal weer voor afkoeling gezorgd. Kortom: koel in de zomer en behaaglijk in de winter.

 • Hoe lang duurt het voordat de buitenwarmte via Hebel cellenbeton doordringt naar binnen?

  Cellenbeton heeft een grote faseverschuiving van ongeveer 12 uur. Dat betekent dat de warmte pas in een gebouw doordringt wanneer de temperatuur buiten alweer afneemt, namelijk ’s nachts. De koele nachtlucht wordt opnieuw opgeslagen in het cellenbeton, wat de opwarming de volgende ochtend vertraagt. Als in een fabriek de productie blijft doordraaien, dan zorgt de warmte van overdag ervoor dat het ’s nachts niet kil wordt.

  Zuivere isolatiematerialen hebben een lage faseverschuiving. Een dak dat opgebouwd is met niet-massieve elementen in zuiver isolatiemateriaal zal op zonnige dagen de binnentemperatuur flink doen stijgen rond het middaguur.

  Warmte-accumulatie betekent dat een materiaal in staat is warmte tijdelijk op te slaan en later gecontroleerd weer af te geven. Dat vermogen heeft tot gevolg dat de buitentemperaturen pas na verloop van tijd van invloed zijn op binnentemperaturen. Extreme warmte dreigt pas na uren van invloed te worden op de binnentemperatuur van een gebouw, maar dan heeft de natuur in de meeste gevallen al voor afkoeling gezorgd. Kortom: koel in de zomer en behaaglijk in de winter.

 • Kan Hebel cellenbeton tegen vocht en vorst?

  Cellenbeton wordt niet beschadigd door de cycli van bevriezen en ontdooien. De kritische vochtgrens voor cellenbeton wordt pas bereikt bij 45 volumeprocent. In principe wordt deze grens nooit bereikt op de bouwplaats. Kort na ingebruikname van de constructie stabiliseert het vochtgehalte zich tussen 2 en 4%. Blijven de buitenmuren onbeschermd, dan kan deze waarde oplopen tot 10%.

  Wij raden aan om Hebel buitenmuren steeds te voorzien van een muurafdekking. Als de platen met een verf- of kwartslaag afgewerkt worden, is een correcte uitvoering van de buitenvoegen belangrijk om waterinsijpeling via de voegen te vermijden.  Dit om beschadiging van de afwerking bij vries of dooi te vermijden.

  De duurzame aspecten van Hebel cellenbeton zijn:

  • gemaakt uit uitsluitend natuurlijke grondstoffen;
  • minder materiaalverbruik dankzij afmetingen op maat;
  • minder afval;
  • eenvoudig te scheiden van overig bouwafval;
  • simpel te hergebruiken.