BIM en Xella

Doet u aan Building Information Modelling? Xella ook!

Bim en Xella

Om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, investeert Xella al geruime tijd in het Building Information Modelling. Het Silka-elementensysteem met de Ytong verdiepingshoge binnenwanden kunnen eenvoudig en snel in elk BIM project geïntegreerd worden.

Eventuele fouten worden in een vroeg stadium opgespoord en kunnen virtueel verholpen worden, zodat onvoorziene kosten tijdens de bouw vermeden worden.

Building Information Modelling: wat is het juist?

BIM, Building Information Modelling, is een virtueel model waarin alle informatie over de bouw en het beheer van een gebouw is verzameld. Alle bouwpartijen kunnen informatie aan het model toevoegen en bewerken. Voorlopig gaat het om bouwtechnische informatie; in een latere fase wellicht ook financiële en logistieke informatie. Al deze informatie wordt vertaald naar een driedimensionaal beeld van het project, een digitale maquette. Hoe meer informatie, des te gedetailleerder het virtuele gebouw. En hoe efficiënter het daadwerkelijke bouwproces.

Voordelen van BIM 

  • Sneller en efficiënter bouwproces: geen verrassingen meer doordat informatie in elke bouwfase eenduidig en actueel is.
  • Universeel: onafhankelijk van bestaande software dankzij onze keuze voor een universele uitwisselingsstandaard.
  • Voor elk bouwproject: van klein tot groot en in woning-, appartements- en utiliteitsbouw.
  • Vermindering van faalkosten.
  • Kortere doorlooptijd: transparantie en heldere communicatie zorgen voor tijdwinst.
  • Versterking ketensamenwerking: bouwpartners komen samen tot het gewenste bouwresultaat.
  • Stimulans voor innovatie: dankzij samenwerking ontstaat klimaat voor nieuwe bouwoplossingen.