Brandwanden

 • Wat is het voordeel van smeltverankering van de brandwanden?

  Dit is het concept met de ontdubbelde straalstructuur. Eén enkele Hebel wand wordt door middel van smeltankers verankerd aan stalen kolommen. Bij brand heeft het instorten van een stalen draagconstructie geen effect op de compartimenten. Aan de kant van de brand bezwijkt de stalen constructie, maar de Hebel brandwand blijft intact omdat hij verankerd is aan de staalstructuur aan de brandvrije zijde. Door de uitstekende thermische isolatie van Hebel zal de temperatuur aan de brandvrije zijde van de wand nauwelijks toenemen en blijven de smeltankers hun functie behouden.

 • Hoe groot is de kans op zelfontbranding van goederen bij toepassing van Hebel wanden?

  Cellenbeton heeft een uitstekend isolerend vermogen en geeft daarom hoge temperaturen vertraagd door. Daardoor wordt de kans op zelfontbranding van goederen in de buurt van de wand gereduceerd tot bijna nul.

  Bij eenzelfde wanddikte bieden muren uit cellenbeton beduidend langer bescherming tegen hitte dan muren uit traditioneel beton. De grote thermische isolatiewaarde van cellenbeton zorgt voor lage temperaturen aan de kant van de wand waar geen brand is. Mensen en goederen die zich aan deze zijde bevinden, lopen dan ook geen gevaar. Ook explosief materiaal wordt dus niet blootgesteld aan gevaarlijke hitte.

  Brandproeven hebben aangetoond dat met een Hebel tussenwand van 15 cm de temperatuur in het naastgelegen compartiment na 6 uren brand slechts 68°C bedraagt, terwijl het bij een traditionele betonnen tussenwand gemakkelijk stijgt tot 270°C.

 • Welke brandveiligheidseisen gelden voor industriële gebouwen volgens bijlage 6?

  Sinds 15 augustus 2009 is de regelgeving (bijlage 6) betreffende preventie van brand en explosie bij industriegebouwen van kracht. Sindsdien is het verplicht om industrie- en opslaggebouwen te compartimenteren. De maximum toegelaten oppervlakte van het compartiment werd vastgelegd in functie van de klasse van het gebouw (A, B, C of opslagplaats). Een voorbeeld: voor een opslagplaats zonder sprinklers werd de maximum oppervlakte per compartiment vastgelegd op 5000 m². De minimum brandweerstand van de tussenwanden bedraagt EI 120 minuten.

  De brandwerende buitenmuren moeten een minimum brandweerstand van EI 60 minuten bezitten als het tegenoverstaande gebouw zich binnen de 16 m afstand bevindt. Hebel platen van 15 cm dikte bieden een brandweerstand van EI 360 minuten, wat een topprestatie is.

  Het Bouwbesluit stelt dat brandcompartimenten maximaal 1.000 vierkante meter groot mogen zijn.

 • Wat zijn de typische brandwerende eigenschappen van Hebel cellenbeton?

  De Hebel platen zijn onbrandbaar (cellenbeton behoort volgens EN 13501-1 tot de hoogste klasse op het gebied van brandwering). Die opmerkelijke eigenschap heeft het materiaal dankzij de unieke combinatie van een celstructuur en stilstaande lucht. Bij een eventuele brand behoudt cellenbeton al zijn eigenschappen. Het vervormt dus niet, en scheidt geen giftige stoffen af. Dat voorkomt niet alleen dat een brand zich uitbreidt, maar zorgt er ook voor dat de hitte van een brand efficiënt wordt geweerd. Hebel wordt bij een brand minder heet en warmt trager op dan andere bouwmaterialen zoals gewapend beton. Brandweerlui kunnen daardoor het vuur langer bestrijden en de aangrenzende compartimenten van het gebouw kunnen veilig ontruimd worden. Verder verhinderen Hebel wanden en daken dat een brand uitslaat of van buitenaf overslaat.

 • Wat zijn de voordelen als ik Hebel brandwanden strategisch plaats (compartimentering)?

  Hebel brandwanden kunnen strategisch tussen compartimenten geplaatst worden als brandwerende scheidingswanden. Dit zorgt ervoor dat een brand niet om zich heen kan grijpen en de effecten van een eventuele brand in aangrenzende compartimenten nauwelijks merkbaar zijn. De temperatuurstijging aan de niet-brandzijde blijft beperkt en goederen aan de niet-brandzijde zullen niet spontaan ontbranden.
  Compartimenten beperken dus de omvang en schade van een eventuele brand. Daarnaast vergroten zij de kans dat een deel van het bedrijf na een brand gewoon doordraait; daarmee bieden ze dus continuïteit.

 • Hoe groot mogen brandcompartimenten volgens het Bouwbesluit zijn?

  Het Bouwbesluit stelt dat brandcompartimenten maximaal 1.000 vierkante meter groot mogen zijn.

 • Hoe lang kan een Hebel brandwand een brand weerstaan?

  Hebel platen van 15 cm dikte bieden een brandweerstand van EI 360 minuten.

 • Brandwanden moeten tot 1 meter door het dak en de gevel steken. Hebel wanden ook?

  Volgens de bouwtechnische principes moeten brandwanden in het algemeen 0,5 tot 1 meter door het dak en de gevel steken om overslaan van de brand te voorkomen. Als u een pand volledig in cellenbeton uitvoert, is doorsteken niet nodig.