Brandwanden

Xella Brandwanden

Brand- en rookschade zijn een niet te onderschatten risico voor het voortbestaan van een bedrijf. De juiste bouwmaterialen gebruiken is dus essentieel voor bedrijfsgebouwen. Op vlak van brandveiligheid is Hebel een bijzonder betrouwbaar product.

Hebel is onbrandbaar, onontvlambaar en ontwikkelt geen giftige dampen. Het materiaal wordt bij brand minder heet en warmt trager op dan andere bouwmaterialen, zoals gewapend beton. Hebel brandmuren zorgen ervoor dat het vuur in een gebouw niet kan uitbreiden, zodat er meer tijd is om de brand te blussen. Ze verhinderen ook dat vlammen van buitenaf overslaan.

Gebouwen die opgetrokken zijn met brandwerende wanden en daken van Hebel beperken bovendien de gevolgen van explosies. Op dit moment is Hebel dan ook de veiligste oplossing.

De Hebel platen van Xella werden door het onafhankelijke Peutz Laboratorium in Nederland onderworpen aan de koolwaterstof-brandtest in een tunnel. Het materiaal gaf geen krimp bij een snelle en extreme verhitting gedurende vier uur.
Lees meer 

Ook Ytong staat gekend om zijn uitzonderlijke brandweerstand. Het materiaal is onontvlambaar, onbrandbaar, onvervormbaar en wakkert de brand niet aan.  Ook Ytong ontwikkelt bij brand geen giftige dampen.

Sinds 15 augustus 2009 is de nieuwe regelgeving betreffende preventie van brand en explosie bij industriegebouwen van kracht. Het gaat hier om minimum voorwaarden, want zeer dikwijls legt de ontwerper van het project of de verzekeringsmaatschappij strengere voorwaarden op. Hebel en Ytong voldoen met gemak aan de strengste eisen inzake brandveiligheid.