Duurzaam bouwen vanaf 2020

Duurzaam bouwen dankzij Xella

De Belgische Gewesten hebben reeds enkele jaren eisen inzake de Energieprestatie van Gebouwen (EPB). Daarin spelen het K-peil (globale isolatiewaarde) van het gebouw en het E-peil (energiever- bruik) een grote rol. De wettelijke eisen zijn de minimum-eisen waaraan een nieuw of vernieuwd gebouw moet voldoen. Onder invloed van Europa zullen de normen in de toekomst nog strenger worden. De Europese Commissie heeft immers besloten dat na 2020 alleen nog bijna-nul-energie-gebouwen mogen gebouwd worden. Voor bestaande gebouwen geldt dat ze energiezuiniger moeten worden.

Dat is goed nieuws voor het klimaat en voor eigenaars: zowel de uitstoot van schadelijke broeikasgassen als de energierekening dalen. Tegelijk is het EU-besluit een alarmsignaal voor de bouwwereld: de overgang naar duurzame materialen en bouwmethoden is zeer dringend. De bouwsector is immers wereldwijd direct verantwoordelijk voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. De noodzaak om de negatieve milieueffecten van bouwwerken te minimaliseren, is dus groter dan ooit.

Xella staat is nu al voorbereid op 2020 én daarna, met betaalbare, creatieve en slimme bouw- en renovatieoplossingen

Leer de producten en duurzame mogelijkheden beter kennen tijdens onze gratis info dagen.