Milieu/duurzaamheid

 • Waarom wordt er zo veel nadruk gelegd op isolatie van gebouwen?

  Warmteverlies via de gebouwschil is één van de belangrijkste oorzaken van onnodig energieverbruik. Met name in de winter gaat veel warmte verloren via deze weg. Andersom leiden onvoldoende geïsoleerde gevels en/of daken in de zomer tot hoge binnentemperaturen en daarmee tot een behoefte aan koeling. In het kader van duurzaamheid is dat uiteraard geen wenselijke situatie. Met de Multipor minerale isolatieplaat van Xella kan de warmteweerstand van de gebouwschil en daarmee de behaaglijkheid in een gebouw aanzienlijk worden verhoogd.

 • Wat is de visie van Xella op duurzaamheid?

  Xella loopt voorop als het gaat om duurzame toepassingen in de bouwsector. Van alle Xella producten worden milieubewuste toepassingen op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. De Multipor minerale isolatieplaat past in dat streven naar veilig en duurzaam bouwen. Constructies die dankzij een goede isolatie bijdragen aan energiebesparing, zorgen er immers voor dat de CO2-uitstoot -algemeen gezien als de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering- kan worden teruggedrongen. Multipor is een massief, mineraalhoudend isolatiemateriaal dat warmte-isolatie eenvoudig, doeltreffend en snel mogelijk maakt.

 • Hoe milieubewust is de Multipor minerale isolatieplaat als materiaal?

  Multipor is houder van het ecolabel Natureplus, dat ecologische duurzame bouwmaterialen certificeert. Multipor bestaat uitsluitend uit de natuurlijke en ruim voorradige grondstoffen zand, kalk, cement en water. Bij de productie van de platen blijft het energieverbruik beperkt. Tijdens het gebruik en tijdens de levensduur brengen de platen geen enkele schade toe aan personen of de omgeving; het materiaal behoudt zijn materiaaltechnische en bouwfysische eigenschappen onder alle omstandigheden. Na afbraak kan het materiaal volledig worden hergebruikt.

 • Hoe kan Multipor (verdere) klimaatverandering voorkomen?

  Ongeveer een derde van het primaire energieverbruik in België komt op rekening
  van privéwoningen. Ruim driekwart daarvan gaat op aan verwarming en koelinstallaties. Het aanbrengen van warmte-isolatie in de vorm van Multipor platen kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan een reductie van het energieverbruik. Daarmee daalt de uitstoot van CO2, wat op vlak van milieu een goede zaak is.

 • Hoe kan ik afval- en reststukken op een milieubewuste manier afvoeren?

  Afval- en reststukken van YtongMultipor minerale isolatieplaten kunnen als gewoon bouwafval worden afgevoerd. Ze bevatten geen schadelijke stoffen en kunnen volledig worden hergebruikt.

 • Kan ik na het aanbrengen van Multipor de verwarming een graadje lager zetten?

   Zeker. Warmte gaat voornamelijk verloren via de schil van een bouwwerk (vloeren, gevels en daken). Door het nemen van warmte-isolerende maatregelen kan het energieverbruik in woningen en andere bouwwerken sterk worden verlaagd. Met Multipor kunt u die warmte-isolerende maatregelen snel en doeltreffend nemen. De combinatie van verschillende isolatiemaatregelen in combinatie met een duurzame verwarmingsinstallatie zorgt voor een behaaglijke woon-, leef-, zorg- of leeromgeving. Een goed geïsoleerd gebouw is bovendien minder gevoelig voor storende luchtcirculaties (tocht).