Eigenschappen

 • Multipor is een homogeen en steenachtig isolatiemateriaal. Wat betekent dat?

  Gangbare isolatiematerialen bestaan vaak uit houtwol, minerale vezels of schuim, soms bijeengehouden met behulp van een bindmiddel. Multipor is (net als cellenbeton) een isolatiemateriaal zónder vezels. Het bestaat uitsluitend uit de steenachtige, met lucht gevulde massa die ook cellenbeton kenmerkt.

 • Hoe isolerend is Multipor precies?

  De isolatiewaarde van een materiaal is af te lezen aan de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ). De warmtegeleidingscoëfficiënt van Multipor bedraagt 0,043 W/mK. Ter vergelijking: die van gewapend beton is bijvoorbeeld zo’n 2,5, die van hout 0,18 en die van kurk 0,005 Watt per meter in graden Kelvin (cfr. NBN B62-002:2008).

 • Kan Multipor koudebruggen voorkomen?

  Een koudebrug is een plaats waar relatief gezien veel warmte verloren gaat, omdat de buitentemperatuur er vrijwel ongehinderd in het gebouw kan binnendringen. Doordat Multipor bijzonder goed isoleert, zijn koudebruggen bij gebruik van het materiaal onmogelijk.

 • Hoe zit het met de vochthuishouding in een gebouw na het aanbrengen van Multipor?

  YtongMultipor is een damp-open en gehudrofobeerd materiaal. Het is zelfregulerend op voorwaarde dat de buitenzijde tegen regenindringing beschermd is. Aan de binnenzijde is geen dampscherm nodig.

 • Is Multipor bestand tegen brand?

  Multipor en Multipor lijmmortel zijn, in tegenstelling tot veel andere isolatiematerialen, onbrandbaar. De platen behoren tot klasse A1 en de lijmmortel tot klasse A2 conform EN 13501-1. De materialen verspreiden bij brand geen rook of schadelijke gassen, ook niet bij extreme temperaturen.
  De platen worden bij plaatsing tegen de ondergrond gelijmd en tegen elkaar gedrukt (kopse voegen worden niet gelijmd). Dit geeft een prima weerstand tegen brand.

 • Hoe zit het met de drukbestendigheid van de Multipor minerale isolatieplaat?

  Multipor minerale isolatieplaten behouden hun vorm onder alle omstandigheden en zijn bestand tegen hoge druk.

 • Kan Multipor een stootje hebben?

  Multipor is steenachtig en daardoor stootvast – een voordeel tijdens zowel verwerking als toepassing van het materiaal.

 • Is Multipor een ‘ademend’ materiaal?

  Ja, de open structuur van Multipor zorgt ervoor dat het materiaal kan ademen. Dit grote diffusievermogen (waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 3) zorgt voor goede natuurlijke vochtregulatie met als resultaat een aangenaam binnenklimaat. Een ander voordeel is dat de Multipor lijmmortel dankzij dit diffusievermogen snel uithardt.

 • Kunnen Multipor minerale isolatieplaten tegen vocht?

  Ja. Multipor minerale isolatieplaten zijn uit- en inwendig waterafstotend. Daarnaast zorgt het hoge aandeel gesloten, met lucht gevulde poriën voor een groot materiaaloppervlak waardoor condenswater kan opgenomen en getransporteerd worden. Er is dus geen kans op vocht tijdens de ruwbouw of wateroverlast.

 • Werkt Multipor geluidsisolerend?

  Jazeker: de poreuze structuur van Multipor reduceert geluid effectief. Ten opzichte van beton, dat bijna alle geluid terugkaatst, absorbeert Multipor gemiddeld 35 procent van de geluidsenergie (αw = 0,35).