Koudebruggen en bouwknopen

 • Wat zijn koudebruggen en bouwknopen?

  Een koudebrug is een locatie in een geïsoleerde constructie waar in hoge mate warmtegeleiding (warmtetransport) kan plaatsvinden. Als gevolg daarvan koelen deze locaties aan de binnenzijde van de constructie sterk af, waardoor oppervlaktecondensatie kan ontstaan. Die kan op zijn beurt zorgen voor schimmelvorming. Gezien de negatieve connotatie van de term koudebrug, heeft de overheid besloten om het begrip 'bouwknoop' in te voeren.
   
  Bouwknopen zijn de plaatsen in de gebouwschil, waar mogelijk extra warmteverlies zal plaatsvinden. Elk gebouw heeft minimum een 30-tal lineaire en puntbouwknopen. Bouwknopen die resulteren in koudebruggen hebben niet enkel hogere energierekeningen tot gevolg, maar kunnen eveneens een boete opleveren door het te hoge K-peil dat het ontwerp hierdoor verkrijgt. Bouwknopen moeten dus goed ontworpen én uitgevoerd worden. Bekende voorbeelden zijn de aansluiting van een geïsoleerde vloer ter plaatse van een gevel en fundering- en dakaansluitingen (dakopstanden). Ytong is daarvoor een uitstekende oplossing.

 • Kan ik met Ytong blokken EPB-aanvaarde bouwknopen realiseren?

  Wie zijn gebouw in Ytong cellenbeton ontwerpt zal veel minder naar ingewikkelde oplossingen moeten zoeken. Cellenbeton is immers een dragend materiaal dat tegelijkertijd isoleert. Het geleidt noch koude noch warmte, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld beton of metaal. Er is dus geen sprake van onderbrekingen in de isolatie.
  Ook bij traditionele bouw zijn Ytong blokken een eenvoudige oplossing voor onder andere muurvoeten, ramen, deuren en dakopstanden. Het fungeert dan als tussengevoegd isolerend deel en is bovendien nog dragend ook.

 • Hoe monteer ik een dakopstand of funderingsaansluiting met Ytong om koudebruggen te voorkomen?

  Wanneer de volledige constructie in cellenbeton uitgevoerd wordt, is er ter hoogte van de funderings- en dakaansluiting geen risico op koudebruggen.
  Ook bij traditionele bouw is Ytong een eenvoudige oplossing om koudebruggen op deze plaatsen uit te sluiten.  In dat geval gebruikt u een blok van 150 mm dik. 

  • Stap 1: Bepaal de gewenste hoogte van de cellenbetonlaag. Span de metselkoord op de gewenste hoogte.
    
  • Stap 2: Zet de blokken (vaak slechts één laag) in 15 mm stelspecie (aangelengd met Ytong-add) zuiver vlak en waterpas aan de metseldraad. BELANGRIJK : de verticale voegen moeten gelijmd worden met Ytocol. Gebruik hier geen mortel, want zo creëert u koudebruggen.
    
  • Stap 3: laat de opstand of aansluiting ongeveer drie dagen uitharden.