Milieu en recyclage

Ytong lachende kinderen

De Ytong cellenbeton verdiepingshoge panelen van Xella kregen het DUBO certificaat van duurzame en milieuvriendelijke bouwproducten. Dit prestigieuze keurmerk wordt uitgereikt door het onafhankelijke Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). In de NIBE milieuclassificatie staat Ytong (en ook Silka) in een toppositie omdat voor de productie geen vervuilende grondstoffen nodig zijn, de materialen op lage temperatuur worden verhard en volledig recycleerbaar zijn.

Productie
Voor de productie wordt gebruik gemaakt van ruimschoots voorradige natuurlijke grondstoffen zoals zand en water, in relatief kleine hoeveelheden. De belangrijkste grondstof -zand- winnen we op zee en voeren we naar de fabriek in Burcht aan per schip. Het aluminiumpoeder dat in zeer kleine hoeveelheid wordt gebruikt, is een recyclageproduct.
Het productieproces is zo ingericht dat een minimum aan energie wordt verbruikt. De uitstoot tijdens de productie bestaat voornamelijk uit stoom tijdens en na het autoclaveren (onder druk verharden) van de cellenbetonproducten. Deze waterdamp gebruiken we zo veel mogelijk opnieuw door deze over te pompen naar andere autoclaven.  Er komen tijdens de productie geen toxische gassen vrij en er wordt geen water verontreinigd. Tijdens de productie worden de weinige reststoffen van het op maat snijden volledig opnieuw in het productieproces opgenomen. 

Energiezuinig en duurzaam
Ytong is een duurzaam bouwmateriaal dat zijn eigenschappen langdurig behoudt.  De uitstekende thermische eigenschappen maken van cellenbeton een energiezuinig en milieuvriendelijk bouwmateriaal dat het comfort binnenshuis verhoogt, zowel in de zomer als in de winter.  Ytong-muren hebben geen koudebruggen en blijven dan ook gespaard van condensatie en schimmelvorming.  Een Ytong-huis doorstaat de tijd zonder aan kwaliteit in te boeten. Hierdoor bespaart de eindgebruiker op energieverbruik en wordt het milieu minder belast dankzij een lagere CO2-uitstoot.

Recyclage
Ytong is een materiaal dat volledig kan hergebruikt worden.  Op de werven kan het overschot in speciale bigbags verzameld worden. Volle bigbags restmateriaal kunnen door de handelaar teruggebracht worden naar de fabriek, waar ze in het productieproces herwerkt worden tot nieuwe producten.

In oktober 2013 werd, in het kader van het duurzaam materialenbeleid van Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, tussen de verschillende spelers op de cellenbetonmarkt en OVAM een akkoord getekend teneinde de kringloop van het cellenbeton te sluiten. Voor Xella houdt dit in dat het zijn engagement verderzet om zo weinig mogelijk grondstoffen te gebruiken, de eigen productie-afval te hergebruiken, en proper restmateriaal van de werven in het productieproces te verwerken. Xella heeft ook met de recyclagesector oplossingen uitgewerkt voor het verwerken van oud cellenbetonafval (bijvoorbeeld na sloop). Deze sector ondertekende eveneens het akkoord met OVAM. Volledig bericht lezen.

Lees alles over de levenscyclus en de milieuprestaties van de Xella bouwtoepassingen vervaardigd uit cellenbeton (Ytong, Multipor en Hebel) alsook kalkzandsteen (Silka) in ‘De Groene Motor’. Lees alles over duurzaam bouwen.