Milieu en recyclage

Hebel man met vlieger

Het energieverbruik tijdens het productieproces is zeer laag (verharding door autoclavering). De waterdamp die vrijkomt tijdens de productie wordt opgevangen en zoveel mogelijk opnieuw gebruikt door ze over te pompen naar andere autoclaven.


Hebel is een licht bouwmateriaal. Er komen dus weinig grondstoffen te pas aan de productie. Deze grondstoffen (water, hoogwaardige kalk, fijngemalen zand en Portland cement) zijn natuurlijke producten en komen overvloedig voor in de natuur.


De Hebel-platen worden na de productie niet verpakt, zodat er minder afval is.
De hoge isolatiewaarde van Hebel en het ontbreken van koudebruggen laten toe om fors te besparen op het energieverbruik. Door een lagere CO2-uitstoot wordt het milieu minder belast.

 

Hebel is 100% recycleerbaar. Het materiaal wordt uiterst fijn gemalen en opnieuw in het fabricageproces gebracht om nieuwe platen te maken. Alle productieafval wordt volledig gerecycleerd.

 

Lees alles over de levenscyclus en de milieuprestaties van de Xella bouwtoepassingen vervaardigd uit cellenbeton (Ytong, Multipor en Hebel) alsook kalkzandsteen (Silka) in ‘De Groene Motor’.