Productie

Productie van Silka zandkalksteen

Het productieproces van SILKA kan samengevat worden in volgende stappen:

  1. Toevoer van de grondstoffen: het zand wordt zo dicht mogelijk bij de fabriek ontgonnen.
    De kalk wordt ontgonnen en gebrand in de Maasvallei en per vrachtwagen aangevoerd.
  2. Intensief mengen: in een verhouding van 90 % zand, 7 % kalk en 3 % water worden de grondstoffen intensief gemengd. De bekomen specie wordt gedurende 4 uren in grote silo's opgeslagen, waar de gebrande kalk geblust wordt.
  3. Namengen: het mengsel wordt verder doorgeroerd en de vochtigheid wordt optimaal afgestemd op het te persen steenformaat (vol of hol, groot of klein).
  4. Persen: met zeer zware persen wordt het mengsel met een druk tot 800 ton geperst tot het gewenste formaat.
    Na dit proces hebben de stenen nog een gele/witte zandkleur.
  5. Autoclaveren: de geperste stenen worden gedurende 6 uren onder stoomdruk verhard, een proces dat veel minder energie vergt dan de productieprocessen van andere bouwstenen. Door dit proces ontstaat de eigenlijke kalkzandsteen en verandert de kleur van geel naar wit.
  6. Verpakken: de blokpakketten worden machinaal zeszijdig in krimpfolie verpakt en op paletten gezet. De elementen worden op paletten geplaatst en vastgeriemd.

Xella en duurzaamheid