Productie

Hebel cellenbeton

Hebel platen behoren tot de elementen van gewapend geautoclaveerd cellenbeton, volgens NBN B 21-004. De grondstoffen - Portland cement, hoogwaardige kalk en in kogelmolens fijngemalen zand - worden na dosering zorgvuldig gemengd. Vervolgens worden water, aluminiumpoeder en korst toegevoegd, waarna het mengsel in grote mallen wordt gestort. Nadien wordt de tegen roestvorming behandelde wapening in deze mallen aangebracht. Door chemische reactie ontstaat gasvorming die aan de basis ligt van de cellenstructuur.


Na het rijzen van het materiaal wordt de massa in platen met minieme toleranties gesneden. Het hiermee gepaard gaande materiaaloverschot – de korst-  wordt gerecupereerd en terug in het productieproces gebracht. De aldus verkregen producten gaan vervolgens naar de autoclaaf waar ze bij 180°C en onder stoomdruk van 10 atmosfeer hun hardheid en stabiliteit krijgen. Tenslotte gaan ze naar de opslagplaatsen, gereed voor levering en gebruik.