Wetgeving EPB

de energieprestatieregelgeving

De energieprestatieregelgeving (EPB) definieert voorschriften op meerdere vlakken:

Bouwknopen, d.w.z. de plaatsen in het gebouw waar eventueel koudebruggen' kunnen voorkomen, hebben een groot effect op de thermische isolatie en de energieprestatie. Ook hiervoor zijn wettelijke bepalingen van kracht sinds 1 januari 2011.

De huidige EPB-eis in Vlaanderen en Wallonië voor de buitenwanden bestaat uit een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.

Voor de daken is dit eveneens maximum 0,24/W:m²K.