De Groene Motor

groenemotor

Xella wil een voorloper zijn op het gebied van duurzame bouwoplossingen. Het op de markt brengen van bouwproducten en bouwsystemen die de vraag naar energie minimaliseren, heeft daarbij prioriteit. ‘De Groene Motor’ geeft aan welke initiatieven we ontplooien in het belang van mensen, onze leefomgeving en de wereld als geheel.

We doorlopen aan de hand van vragen en antwoorden de levenscyclus en de milieuprestaties van onze producten van kalkzandsteen (Silka) en cellenbeton (Ytong, Multipor en Hebel). Ook brengen we, op dezelfde manier, onze visie op duurzame producten en productie voor het voetlicht. Op die manier krijgt u meer zicht op wat ons beweegt en welke concrete stappen we (willen) zetten. Logisch eigenlijk: elk bedrijf in welke branche dan ook moet naar vermogen een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld waarin we niet alleen nu, maar ook generaties verder prettig kunnen leven. Dat is een uitdaging die Xella in België én internationaal graag aangaat.

Energiezuinig bouwen en renoveren met Xella

Nú bouwen en renoveren voor de toekomst

Xella besteedt veel aandacht aan de vermindering van de energievraag in woning- en utiliteitsbouw. De energiezuinige systemen voor bouwen en renoveren die we in dat kader op de markt brengen, worden beschreven en toegelicht in de brochure 'Nú bouwen en renoveren voor de toekomst'. Daarin vindt u ook alle nodige informatie over relevante (toekomstige) wet- en regelgeving in zowel België als Europa. U kunt deze brochure downloaden.

Nú bouwen en renoveren voor de toekomst