Wandafwerking

 • Is het noodzakelijk dat ik een wand van Silka kalkzandsteen afwerk?

  Het is mogelijk om kalkzandsteenwanden onafgewerkt te laten. Zeker Silka vellingkantblokken en Silka metselblokken kunnen prima onafgewerkt in het zicht blijven.

 • Hoe kan ik gelijmde wanden van Silka kalkzandsteen behangklaar afwerken?

  U kunt wanden van Silka kalkzandsteen zowel met de hand als mechanisch afwerken met dunpleister of spuitpleister om hem behangklaar te maken. Vlak wel eerst oneffen naadaansluitingen en eventuele beschadigingen uit met een geschikt vulmiddel. Vervolgens kunt u de wand dun afpleisteren met een hechtgips of een spuitpleister. Volg daarbij het voorschrift van de leverancier. Bepaalde afwerkingsmaterialen hebben een groter vullend vermogen. Daarmee kunt u in twee lagen afwerken zonder vooraf de oneffen naadaansluitingen en dergelijke te hoeven uitvlakken. Raadpleeg hiervoor de leverancier van het afwerkmateriaal.

 • Hoe kan ik gelijmde wanden van Silka kalkzandsteen afwerken voor schilderen?

  Vlak eerst oneffen naadaansluitingen en eventuele beschadigingen uit met een geschikt vulmiddel. Vervolgens kan u de wand traditioneel bepleisteren of behandelen met een dunpleister om er een schilderbare wand van te maken. Let op: te natte wanden kunnen niet worden afgewerkt met een dunpleister. Zorg daarom altijd voor een deugdelijke bescherming tijdens de ruwbouw, maak het gebouw zo snel mogelijk waterdicht en zorg voor goede ventilatie.

 • Kan ik een wand van Silka kalkzandsteen betegelen?

  Jazeker. Tegelwerk kunt u direct op een gelijmde wand aanbrengen. Raadpleeg de leverancier van de tegellijmmortel.

 • Als ik een wand van vellingkantblokken wil afwerken, hoe doe ik dat dan?

  Vellingkantblokken kunnen in principe onafgewerkt blijven. Voor extra verfraaiing kunt u vellingkantmuren afwerken met een veegvaste verf of een spuitpleister.

 • Hoe werk ik zichtwerk van Silka metselblokken af?

  Zichtwerk met Silka metselblokken kunt u het best voegen met een prefab voegmortel met een zo licht mogelijke kleur. Bij prefab mortel is de kans op grote kleurverschillen het geringst. Gebruik eventueel wit cement. Nog lichtere voegen zijn mogelijk door een gedeelte zilverzand in plaats van normaal voegzand te gebruiken.

 • Hoe werk ik vuil metselwerk van Silka metselblokken af?

  Wanden van vuilwerk werkt u op een traditionele wijze af met een dikke raaplaag of een mechanisch aan te brengen afwerkmortel op basis van gips. Zet tegels in mortel, of lijm ze op een egalisatielaag.